Förnybar energi ur tomma luften?

Enjay skapar världens första energisystem för byggnader med restaurang. Genom att återvinna värmeenergin som skapas i restauranger kan Enjays system optimera energiåtgången och på så sätt hålla nere energikonsumptionen och koldioxidutsläppen!

Bra idé och initiativ tycker vi. För Enjay skapade vi animationer och CAD till press och hemsida.

Film

Animation

3D / CAD