Svenska livräddningssällskapet

Svenska livräddningssällskapet har ett oerhört viktigt uppdrag i samhället och kontaktade Southfork för att skapa animationer och material som lyfter organisationens arbete och förmedlar informatin om säkerhet i, och runt vatten.

Tillsammans med SLS utecklade vi ett nytt grepp kring animerat material och även animerad film kring issäkerhet.

Konceptutveckling

Art direction

Illustration

Film

Animation